zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

2016 Saeculum Christianum

30,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Przemysław Nowogórski, Najstarsze hebrajskie inskrypcje alfabetyczne (analiza epigraficzna) 5
Luca Cappanolo, In re obscura versantes. La complessa questione agiografica dei Martiri Amiternini e nuove prospettive di interpretazione 16
Tomasz Skibiński SAC, Listy polecające Sydoniusza Apolinarego – dziedzictwo tradycji i wyzwanie przemian 25
Magdalena Garnczarska, Opis świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu Prokopiusza z Cezarei – między historiografią a retoryką 36
Beata Wojciechowska, Raptus puellae jako przeszkoda małżeńska w Dekrecie Gracjana 48
Leszek Misiarczyk, Teksty Hieronima, Seduliusza Szkota i Bedy Czcigodnego w biblijnych kodeksach płockich i nadmozańskich z XII w. Próba porównania 54
Bartłomiej Dźwigała, „Nec temere neque iniuste, sed consulto et aequitatis ductu in hanc terram transvectus sum” (GG II, 12) – Legitymizowanie władzy w Gesta Guillelmi Wilhelma z Poitiers 73
Anna Głusiuk, L’educazione delle ragazze nel XIV secolo secondo Francesco da Barberino 93
Patrycja Ewa Herod, Działalność ustawodawcza księcia mazowieckiego Janusza I Starszego 1381-1429 103
Waldemar Graczyk, Druki XV-wieczne w zbiorach biblioteki klasztoru karmelitów w Czernej 125
Barbara Kowalska, Jan Kapistran w „Annales…” Jana Długosza 131
Łukasz Godlewski, Szlachta a duchowieństwo na sejmach w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XVI wieku 145
Marcin Musiał, Odrodzenie namysłowskiego klasztoru franciszkańskiego w XVII wieku w świetle pierwszego rozdziału kroniki konwentu 161
Milena Mierzejewska, Echa wydarzeń ze świata zewnętrznego na kartach Kroniki Zofii Grothówny z lat 1703‑1741 181
Adam Buława, „Węgierski ślad”. Z Wiosny Ludów (1848‑1849) na obszarze Korony św. Stefana do polskiego powstania (1863-1863), cz. I 191
Marta Wiraszka, Antoni Messing, współtwórca pomnika Najświętszej Maryi Panny przed kościołem Reformatów i serii wzorowanych na nim nagrobków wzniesionych na cmentarzach Warszawy 208
Katarzyna Paduch, Pałac w Podhorcach w latach 1865-1939. Stan badań i postulaty badawcze 223
Monika Dobrzeniecka, Bracia Tułodzieccy – przyczynek do biografii 232
Michał Kowalczyk, Fascynacja ludem Jana Ludwika Popławskiego 239
Adam Kubasik, Troska metropolity Andrzeja Szeptyckiego o ukraińskich emigrantów w Ameryce Północnej i Południowej 250
Jarosław Robert Kudelski, Składnice zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej na Dolnym Śląsku w czasie II wojny światowej 263
Piotr Sykut, Próby przedzierania się drogą morską przez niemiecką blokadę polskiego Wybrzeża 1 IX – 2 X 1939 roku 276
Edgar Sukiennik, Stan badań nad dziejami Puszczy Kampinoskiej 294
EDYCJA ŹRODEŁ
Jolanta M. Marszalska, Nieznane listy Grzegorza Piramowicza do Barbary z Duninów Sanguszkowej z 1781 roku 309
Zbigniew Hundert, Projekt organizacji i finansowania „Wojska JKM i R zptej Zaporoskiego” z 1683 roku – przyczynek do badań nad funkcjonowaniem wojsk kozackich w strukturach sił zbrojnych Rzeczypospolitej w dobie wojny z Imperium Osmańskim 1683–1699 317
SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY
Roberto Spataro, La législation constantinienne et ses effets sur la vie et le ministère du clergé aux IVe et V e siècles 325
Dariusz Milewski, Dokumentacja przewodów habilitacyjnych Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK 332
Dariusz Milewski, Sprawozdanie z konferencji naukowej Jarzmo Ligi Świętej? – Jan III Sobieski I R zeczpospolita w latach 1684-1696 344
Marek Groszkowski, Sprawozdanie z odbywających się w INH WNHiS imprez o charakterze naukowym w roku akademickim 2015/2016 346
RECENZJE
Europe and the „Ottoman World”. Exchanges and Conflicts (sixteenth to seventeenth centuries), ed. Gábor Kárman and Radu G. Păun, The Isis Press, Istanbul 2013, ss. 262 (rec. Dariusz Milewski) 351
Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471 (rec. Dariusz Milewski) 353
Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 263 (rec. Dariusz Milewski) 355
Agnieszka Perzanowska, Dziejów Polskich Pomniki: kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2015, ss. 128 (rec. Katarzyna Paduch) 358
Przemysław Urbańczyk, Zanim Polska została Polską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 443 (rec. Paweł Latoszek) 359
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
Ks. profesor dr hab. Jerzy Pikulik 365
Instrukcja redakcyjna „Saeculum Christianum” 367

S/91
10 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) Waldemar Graczyk
Rok wydania
2016
Język publikacji
Polski
ISSN
1232-1575
Nazwa serii
Saeculum Christianum
Liczba stron
374
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody