zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Zjawisko wypalenia zawodowego

25,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Podtytuł: Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Praca na temat syndromu wypalenia zawodowego w środowisku pielęgniarskim powstała w wyniku szeroko zakrojonych badań socjologicznych przeprowadzonych przez autorkę. Kilkunastoletnie doświadczenie w tym zawodzie, znajomość problemów świata pielęgniarskiego, znacznie przybliżyło autorce omawiane zjawisko. Publikacja wzbogacona licznymi przypisami i bogatą bibliografią o zasięgu międzynarodowym daje rzetelny obraz trudnego zagadnienia, jakim jest problematyka wypalenia zawodowego w kontekście zmian cywilizacyjnych. Autorka z niezwykłą starannością analizuje jego przebieg, poszukuje przyczyn zaistnienia oraz sposobów na jego redukcję. Ponadto próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie „jak wesprzeć środowisko pielęgniarskie w tej trudnej i jakże potrzebnej oraz pożytecznej społecznie profesji”.

Spis treści do pobrania

Spis treści

Wstęp  9
Rozdział I 

Wybrane cywilizacyjne zagrożenia współczesności  17

1.1. Socjologiczne pojęcie cywilizacji i jej przełomu  20

1.2. Cywilizacyjny kontekst zdrowia psychicznego  29

1.3. Makrospołeczne determinanty wypalenia zawodowego  45
Rozdział II 

Konceptualizacja zjawiska wypalenia zawodowego  51

2.1.  Charakterystyka procesu wypalenia zawodowego – problemy definicyjne  53

2.2. Źródła wypalenia zawodowego  61

2.2.1. Czynniki indywidualne  62

2.2.2. Czynniki interpersonalne  65

2.2.3. Czynniki organizacyjne  68

2.3. Zespół objawów wypalenia  75

2.3.1. Oczekiwania społeczne wobec pielęgniarek  79

2.4.  Wypalenie zawodowe pielęgniarek w badaniach krajowych i międzynarodowych  87

Rozdział III 

Środowisko pracy pielęgniarek – charakterystyka badań ankietowych  99

3.1. Cel badań  99 3.2. Hipotezy badawcze  100

3.3. Organizacja i przebieg badań  101

3.3.1. Analiza danych – opis metody analitycznej  104

3.3.2. Dane socjodemograficzne badanej grupy  106

3.4. Charakterystyka terenu   120
Rozdział IV  Wypalenie zawodowe pielęgniarek – analiza wyników badań  125

4.1. Rola zawodowa pielęgniarki   126

4.1.1. Specyfika zawodu pielęgniarskiego  128

4.2.  Problem wypalenia zawodowego wśród personelu  pielęgniarskiego  134

4.2.1. Poziom wypalenia zawodowego  138

4.3. Powody wybrania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza  148

4.3.1. Stosunek respondentów do swojej pracy  151 4.4. Stres w miejscu pracy  156

4.4.1. Wykonywanie obowiązków  166

4.4.2. Percepcja czynników stresogennych  174

4.5. Ocena satysfakcji z pracy i wynagrodzenia  191

4.6. Podnoszenie kwalifikacji  199

4.7. Wsparcie personelu w zakresie radzenia sobie ze stresem  204

4.7.1. Możliwość awansu zawodowego  207

4.8. Ocena zakładu pracy  209

4.9. Wpływ stresu na życie prywatne  214

4.9.1. Działania zapobiegające stresowi  223

4.10. Liczebność pielęgniarek oraz struktura wiekowa  227

4.11. Pożądane zmiany w miejscu pracy  240

4.11.1. Opinia o zawodzie  248

4.12. Ocena stanu zdrowia  249
Rozdział V 

Wnioski z badań – podsumowanie  253

Summary  266
Bibliografia  271

Literatura  284

Akty prawne  284

Strony internetowe  285
Aneks  287

Narzędzie badawcze  287

Ankieta dla personelu pielęgniarskiego  288
Spis tabel  303
Spis wykresów  307
Spis rycin  308

Z/107
128 Przedmioty

Opis

Autor
Jolanta Łodzińska
Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISBN
978-83-8090-405-7
Liczba stron
308
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody