zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Korzenie UKSW

35,00 zł
Brutto
 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Podtytuł: Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Barwnie naszkicowana historia uczelni, od transformacji Akademii Teologii Katolickiej do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praca napisana przez bezpośredniego obserwatora, ostatniego rektora ATK i pierwszego rektora uniwersytetu. Są to wspomnienia rozbudowy starego kampusu w Lesie Bielańskim oraz budowa nowego kompleksu budynków akademickich na Młocinach. Praca wzbogacona licznymi zestawieniami danych oraz zdjęciami z przełomowych momentów. Gratka dla absolwentów, studentów, pracowników uczelni, ale także pasjonatów historii warszawskich Bielan, jak również varsavianistów i historyków akademickich. Aby lepiej zrozumieć korzenie UKSW, dobrze przeczytać tę książkę.

Spis treści do pobrania

Spis treści

Słowo wstępne ks. Rektora Stanisława Dziekońskiego  11 Wprowadzenie  13 1. Najstarsze akademickie uczelnie teologiczne w Warszawie  17 1.1. Seminaria duchowne w Warszawie  18 1.2. Wydział Teologii na Uniwersytecie Królewskim  21 1.2.1. Kontekst historyczny  21 1.2.2. Utworzenie Uniwersytetu Królewskiego  24 1.2.3. Utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Królewskim  32 1.3. Seminarium Główne  41 1.4. Akademia Duchowna Rzymskokatolicka  48 1.5. Przeniesienie Akademii Duchownej do Petersburga  52 1.6. Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim  56 1.6.1. Kontekst historyczny  56 1.6.2. Otwarcie odnowionego Uniwersytetu Warszawskiego  57 1.6.3. Wydział Teologii Katolickiej w dwudziestoleciu międzywojennym  59 1.6.4. Wydział Teologii Katolickiej w latach 1939-1954  77 Aneksy  832. Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie  89 2.1. Kontekst historyczny  89 2.2. Utworzenie Akademii Teologii Katolickiej  91 2.3. Aprobata ATK ze strony ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego  98 2.4. Opis struktury organizacyjnej ATK w pierwszym dwudziestoleciu  100 2.4.1. Władze Akademii  100 2.4.2. Struktura trzech Wydziałów  101
2.4.2.1. Wydział Teologiczny  101 2.4.2.2. Wydział Prawa Kanonicznego  103 2.4.2.3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej  104 2.5. Organizacja studiów  105 2.5.1. Zadania Uczelni  105 2.5.2. Przyjęcie na studia  106 2.5.3. Studia magisterskie  106 2.5.4. Studia doktoranckie  106 2.6. Udział przedstawicieli ATK w uroczystościach kościelnych  107 2.7. Problemy z podległością władzom państwowym i kościelnym  110 2.8. Starania o pełny status kanoniczny ATK  111 2.9. Wejście ATK do FIUC i współpraca międzynarodowa   117 2.10. Próby rozwiązania trudności lokalowych  121 2.11. Budowa nowego gmachu w nowej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych XX w.  129 2.12. Pomoc naukowa ATK kościelnym ośrodkom naukowym w latach dziewięćdziesiątych XX w.  135 2.13. Rozwój osobowy ATK: zwiększanie się liczby studentów i pracowników  137 2.14. Rozwój struktur wydziałowych  139 2.14.1. Rozwój struktur ATK w latach 1954-1989  139 2.14.2. Powstanie nowych jednostek organizacyjnych w latach 1990-1998  145 2.15. Idea przekształcenia ATK w uniwersytet  151 2.15.1. Pomysł utworzenia UKW  151 2.15.2. Utworzenie kierunku „prawo” – ATK bliżej uniwersytetu  154 2.16. Biblioteka i Wydawnictwo  157 2.17. Administracja ATK  163 2.18. Koła naukowe, duszpasterstwo akademickie  165 2.19. Chór i Teatr ATK oraz inne formy działalności kulturalnej i sportowej  167 2.20. Osiągnięcia i zasługi ATK dla Kościoła i polskiej kultury  171 2.21. Wybitni profesorowie ATK  177 2.21.1. Profesorowie Wydziału Teologicznego  178 2.21.2. Kanoniści i prawnicy na Wydziale Prawa Kanonicznego  211 2.21.3. Wybitni profesorowie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej  224 2.21.4. Profesorowie Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych  233 2.22. Władze Akademii Teologii Katolickiej w latach 1954-1999  245 Aneksy  251
3. Początki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1999-2005)  255 3.1. Przekształcanie ATK w UKSW  256 3.1.1. Plany przekształcenia ATK w uniwersytet  256 3.1.2. Starania u władz kościelnych  260 3.1.3. Opracowanie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej  264 3.1.4. Ustalanie Statutu i kształtu Uniwersytetu  271 3.1.5. Ostatnie etapy na drodze do Uniwersytetu  283 3.1.6. Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie – 4 listopada 1999 r.  292 3.1.7. Propozycja skierowana do Władz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie  297 3.1.8. Organizowanie i usprawnianie działania Uniwersytetu  298 3.1.8.1. Wybory organów UKSW i tworzenie warunków ich działania  298 3.1.8.2. Usprawnianie administracji UKSW  307 3.2. Wzbogacenie uniwersytetu humanistyką  313 3.2.1. Utworzenie kierunku filologia polska i Wydziału Nauk Humanistycznych  313 3.2.2. Kierunek studiów historia sztuki  316 3.3. Struktura UKSW w momencie powstania  317 3.4. Wydział Teologiczny w Radomiu  321 3.4.1. Przepisy prawne regulujące tworzenie wydziałów  321 3.4.2. Utworzenie Wydziału Teologicznego w Radomiu (zgodnie z przepisami prawa państwowego)  325 3.4.3. Starania o kościelne zatwierdzenie Wydziału Teologicznego w Radomiu  329 3.4.4. Decyzja Kongregacji Wychowania Katolickiego  i jej realizacja  333 3.4.5. Likwidacja Instytutu Teologicznego w Radomiu  335 3.4.6. Bilans działalności Wydziału/Instytutu Teologicznego w Radomiu  336 3.4.7. Epilog  337 3.5. Matematycy i przyrodnicy na UKSW  338 3.6. Media na Wydziale Teologicznym  343 3.6.1. Powstanie na ATK specjalności teologia środków społecznego przekazu  344 3.6.2. Powstanie Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa  349 3.7. Pozostałe innowacje strukturalne na UKSW  357 3.7.1. Centrum Bioetyki i Ekologii  357 3.7.2. Plany utworzenia Wydziału Medycznego  3593.7.3. Uzyskanie statusu uczelni autonomicznej  360 3.7.4. Kierunek studiów: socjologia  361 3.7.5. Kierunki studiów: pedagogika, ochrona środowiska, administracja, informatyka i ekonometria  361 3.7.6. Reorganizacja systemu studiów teologicznych  366 3.7.7. Sekcja Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym  367 3.7.8. Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego  368 3.7.9. Wspieranie kościelnych ośrodków naukowych  368 3.8. Rozbudowa campusu na Bielanach (przy ul. Dewajtis 5)  372 3.8.1. Budowa tzw. Łącznika  373 3.8.2. Darowizna ks. prymasa Józefa Glempa  376 3.9. Budowa campusu na Młocinach (przy ul. Wóycickiego 1/3)  378 3.9.1. Pozyskanie terenów przy ul. Wóycickiego 1/3  379 3.9.2. Remont budynku nr 17 przy ul. Wóycickiego 1/3 (dla Wydziału Prawa)  384 3.9.3. Konkurs na zagospodarowanie przestrzenne campusu na Młocinach  386 3.9.4. Pozyskanie funduszy strukturalnych na budowę gmachu z aulami  389 3.9.5. Budowa kościoła pw. św. Józefa w campusie na Młocinach  391 3.10. Komputeryzacja Uczelni  392 3.11. Biblioteka Główna UKSW  395 3.12. Rozwój osobowy UKSW: wzrost liczby pracowników i studentów  398 3.13. Badania naukowe i współpraca międzynarodowa  402 3.13.1. Badania naukowe  402 3.13.2. Współpraca międzynarodowa  408 3.14. Wydarzenie: Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego na UKSW – Prymas Tysiąclecia fundamentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  414 3.15. Wydarzenie: Doktorat honoris causa dla ks. prymasa Józefa Glempa – szczególne zasługi ks. kard. Józefa Glempa dla UKSW  419 3.16. Doktorat honoris causa dla Jana Pawła II największym wydarzeniem w dziejach młodej Uczelni (15 grudnia 2001 r.)  425 3.16.1. Związki Jana Pawła II z ATK i UKSW  425 3.16.2. Rola Jana Pawła II w powstaniu UKSW  427 3.16.3. Przygotowania i przebieg uroczystości  429 3.16.4. Laudacja ks. rektora Romana Bartnickiego  433 3.16.5. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Senatu i przedstawicieli UKSW  436
3.17. Inne ważne wydarzenia w pierwszych latach istnienia UKSW (1999-2005)  440 3.17.1. Rok akademicki 1999/2000  440 3.17.2. Rok akademicki 2000/01  444 3.17.3. Rok akademicki 2001/02  449 3.17.4. Rok akademicki 2002/03  452 3.17.5. Rok akademicki 2003/04  456 3.17.6. Rok akademicki 2004/05  459 3.17.7. Śmierć Jana Pawła II przeżywana w UKSW  460 3.18. Teatr Akademicki UKSW i Chór UKSW  461 3.19. Duszpasterstwo akademickie na UKSW  466 3.20. Samorząd i inne formy aktywności studenckiej  467 3.21. Sprawozdanie Rektora za lata 1996-2005 (przedstawione Senatowi UKSW w dniu 23 czerwca 2005 r.)  470 3.22. Władze UKSW  484 3.22.1. Kadencja 1999-2002  484 3.22.2. Kadencja 2002-2005  487 Aneksy  491Wybrana bibliografia  497

K/99

Opis

Autor
Roman Bartnicki
Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISBN
978-83-8090-350-0
Liczba stron
500
Format
B5
Oprawa
twarda

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: