Prenumeraty

LISTA TYTUŁÓW CZASOPISM ORAZ CENNIK PRENUMERATY NA ROK 2019:

Colloquia Litteraria - 32 zł (półrocznik)

Collectanea Theologica - 88 zł(kwartalnik)

Forum Pedagogiczne - 32 zł (półrocznik)

Ius Matrimoniale - 48 zł (kwartalnik)

Kwartalnik Prawa Publicznego - 128 zł (kwartalnik)

Polish Review of International and European Law - 64 zł (półrocznik, wcześniej kwartalnik)

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych -35 zł (rocznik)

Prawo Kanoniczne - 48 zł (kwartalnik)

Saeculum Christianum - 30 zł (półrocznik)

Studia Ecologiae Et Bioethicae - 48 zł (kwartalnik)

Studia Katechetyczne - 25 zł (rocznik)

Studia nad Rodziną - 56 zł (kwartalnik, wcześniej półrocznik)

Studia Philosophiae Christianae - 48 zł (kwartalnik)

Studia Psychologica - 30 zł (półrocznik)

Studia Theologica Varsaviensia - 48 zł (półrocznik)

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne - 30 zł (półrocznik)

Warszawskie Studia Pastoralne - 108 zł (kwartalnik)

Zeszyty Prawnicze - 100 zł (kwartalnik)

Załącznik kulturoznawczy - 35 zł (rocznik)

Założenie prenumeraty dla Odbiorcy możliwe jest dopiero po wpłacie z góry na poniższe konto

53 1090 2835 0000 0001 2952 3085

Ostateczny termin przyjmowania wpłat na prenumeratę roczną upływa z dniem 28.02.2019 r. Do wpłaty za prenumeratę należy dodać koszty przesyłki (jednorazowo niezależnie od liczby zamawianych tytułów):

30 zł - opłata za przesyłkę zwykłą

50 zł - opłata za przesyłkę poleconą

dla prenumeratorów opłacających koszty prenumeraty za cały rok z góry (wyjątek Studia Katechetyczne i Załącznik kulturoznawczy, Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych - opłata 14,90 zł - rocznik).

Wydawnictwo realizuje prenumeratę tylko na terenie kraju.

W sprawie realizacji zamówień, bądź pytań związanych z prenumeratą, proszę o kontakt:

mgr Barbara Czerwiakowska, tel. 22 561 89 23, b.czerwiakowska@uksw.edu.pl

Zamówienia pojedynczych tytułów nie są realizowane w ramach prenumerat. Zapraszamy do składania zamówień przez e-księgarnię.

Prenumeraty

Nie znaleziono produktów.