Prenumeraty

LISTA TYTUŁÓW CZASOPISM ORAZ CENNIK PRENUMERATY NA ROK 2024

Collectanea Theologica - 120 zł/rok; 30 zł/numer (kwartalnik)

Forum Pedagogiczne - 60 zł/rok; 30 zł/numer (półrocznik)

Ius Matrimoniale - 64 zł/rok; 32 zł/numer (półrocznik)

Saeculum Christianum - 56 zł/rok; 28 zł/numer (półrocznik)

Studia Ecologiae et Bioethicae -  96 zł/rok; 24 zł/numer (kwartalnik)

Studia Katechetyczne - 30 zł/rok (rocznik)

Studia Philosophiae Christianae - 80 zł/rok; 40 zł/numer półrocznik)

Studia Theologica Varsaviensia - 64 zł/rok; 32 zł/numer (półrocznik)

Warszawskie Studia Pastoralne 80 zł/rok; 40 zł/numer (półrocznik)

Załącznik Kulturoznawczy - 40 zł/rok (rocznik)

Zeszyty Prawnicze - 140 zł/rok; 35 zł/numer (kwartalnik)

.

Nie przyjmujemy prenumeraty na tytuły:

Colloquia Litteraria (półrocznik)

Chrześcijaństwo Świat Polityka (rocznik)

Kwartalnik Prawa Publicznego (kwartalnik)

Polish Review of International and European Law (półrocznik)

Politologia (rocznik)

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych (rocznik)

Prawo Kanoniczne (kwartalnik)

Studia nad Rodziną (półprocznik)

Studia Psychologica (półrocznik)

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne (półrocznik)

.

Założenie prenumeraty dla Odbiorcy możliwe jest dopiero po wpłacie z góry na poniższe konto

53 1090 2835 0000 0001 2952 3085

Ostateczny termin przyjmowania wpłat na prenumeratę roczną upływa z dniem 28.03.2024 r. Do wpłaty za prenumeratę należy dodać koszty przesyłki 50 zł(jednorazowo niezależnie od liczby zamawianych tytułów).

Przy prenumeracie roczników Studia Katechetyczne lub Załącznika Kulturoznawczego jednorazowe koszty przesyłki, które należy dodać do wpłaty za prenumeratę wynoszą 20 zł

Wydawnictwo realizuje prenumeratę tylko na terenie kraju.

W sprawie realizacji zamówień, bądź pytań związanych z prenumeratą, proszę o kontakt:

tel. 22 561 89 23

Zamówienia pojedynczych tytułów nie są realizowane w ramach prenumerat. Zapraszamy do składania zamówień przez e-księgarnię.

Prenumeraty

Nie znaleziono produktów.