Prenumeraty

LISTA TYTUŁÓW CZASOPISM ORAZ CENNIK PRENUMERATY NA ROK 2021

Colloquia Litteraria  - nie przyjmujemy prenumeraty (półrocznik)

Collectanea Theologica - 108 zł/rok; 27 zł/numer (kwartalnik)

Chrześcijaństwo Świat Polityka - nie przyjmujemy prenumeraty (rocznik)

Forum Pedagogiczne - 44 zł/rok; 22 zł/numer (półrocznik)

Ius Matrimoniale - 56 zł/rok; 28 zł/numer (półrocznik, wcześniej kwartalnik)

Kwartalnik Prawa Publicznego - 140 zł/rok; 35 zł/numer (kwartalnik)

Polish Review of International and European Law - 70 zł/rok; 35 zł/numer (półrocznik)

Politologia - 25 zł/rok (rocznik)

Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych - nie przyjmujemy prenumeraty (rocznik)

Prawo Kanoniczne - 72 zł/rok; 18 zł/numer (kwartalnik)

Saeculum Christianum - 44 zł/rok; 22 zł/numer (półrocznik)

Studia Ecologiae Et Bioethicae -  64 zł/rok; 16 zł/numer (kwartalnik)

Studia Katechetyczne - 28 zł/rok (rocznik)

Studia nad Rodziną - nie przyjmujemy prenumeraty  (kwartalnik)

Studia Philosophiae Christianae - 72 zł/rok; 36 zł/numer półrocznik)

Studia Psychologica - 40 zł/rok; 20 zł/numer (półrocznik)

Studia Theologica Varsaviensia - 58 zł/rok; 29 zł/numer (półrocznik)

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne - nie przyjmujemy prenumeraty;

Warszawskie Studia Pastoralne - 116 zł/rok; 29 zł/numer nie przyjmujemy prenumeraty (kwartalnik)

Załącznik kulturoznawczy - 32 zł/rok (rocznik)

Zeszyty Prawnicze - 116 zł/rok; 29 zł/numer (kwartalnik)

Założenie prenumeraty dla Odbiorcy możliwe jest dopiero po wpłacie z góry na poniższe konto

53 1090 2835 0000 0001 2952 3085

Ostateczny termin przyjmowania wpłat na prenumeratę roczną upływa z dniem 28.02.2021 r. Do wpłaty za prenumeratę należy dodać koszty przesyłki (jednorazowo niezależnie od liczby zamawianych tytułów):

30 zł - opłata za przesyłkę zwykłą

50 zł - opłata za przesyłkę poleconą

dla prenumeratorów opłacających koszty prenumeraty za cały rok z góry (wyjątek Studia Katechetyczne i Załącznik kulturoznawczy - opłata 14,90 zł - rocznik).

Wydawnictwo realizuje prenumeratę tylko na terenie kraju.

W sprawie realizacji zamówień, bądź pytań związanych z prenumeratą, proszę o kontakt:

mgr Barbara Czerwiakowska, tel. 22 561 89 23, b.czerwiakowska@uksw.edu.pl

Zamówienia pojedynczych tytułów nie są realizowane w ramach prenumerat. Zapraszamy do składania zamówień przez e-księgarnię.

Prenumeraty

Nie znaleziono produktów.