zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

3/2016 Prawo Kanoniczne

12,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ks. Józef Wroceński SCJ, Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej . 3
Ks. Ginter Dzierżon, Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK) . 19
Ks. Marek Stokłosa SCJ, Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione . 31
Mons. Krzysztof Nykiel, Las indulgencias: Significado y actualidad para la vida de la Iglesia . 57
Ks. Grzegorz Leszczyński, Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa . 73
Ks. Kazimierz Dullak, Praesumptio w kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku . 97
Agnieszka Romanko, Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych . 123
Katarzyna Majchrzak, Przestępstwo uporczywej niealimentacji . 143
RECENZJE
„Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung”, hrsg. von G. Bier, Herder Verlag, Freiburg–Basel–Wien 2013, ss. 286 – Rec. ks. Ginter Dzierżon . 175
Simona Paolini, L’approvazione del diritto proprio per gli istituti di vita consacrata, ex can. 587, Marcianum Press, Venezia 2014, pp. 475 – Rec. s. Bożena Szewczul WNO  . 179
Nicholas Morton, Gli ordini religiosi militari, Società editrice „Il Mulino”, Bologna 2014, ss. 220 – Rec. bp Andrzej F. Dziuba . 183
Rafał Kamiński, Prawna ochrona środków społecznej komunikacji, Wydawnictwo Michalineum 2016, ss. 367 – Rec. o. Marek Saj CSsR . 187
SPRAWOZDANIA
Natalia Smolińska, Zuzanna Maj, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego . . . 191
Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW
Michał Poniatowski, Doktorat p. mgr Magdaleny Tacikowskiej . . . 195
Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat ks. mgra Piotra Muszyńskiego ... 200
Michał Poniatowski, Doktorat ks. mgra Tomasza Sylwestra Pawlaka  . . . 203
Ks. Tomasz Białobrzeski, Doktorat p. mgr Karoliny Marii Błaszków-Nowak . . . 207
INDEX RERUM DISSERTATIONES
Józef Wroceński, Human dignity the basis of the right to religious freedom  . . . 3
Ginter Dzierżon, Ineffectiveness of an administrative act (can. 38 CIC)  . . . 19
Marek Stokłosa, Competence of the provincial superior of a religious institute in the field of material goods and their administration  . . . 31
Krzysztof Nykiel, The indulgences: significate and actual influence on the life of the Church  . . . 57
Grzegorz Leszczyński, Schizophrenia as a cause for declaring a marriage null  . . . 73
Kazimierz Dullak, Praesumptio at John Paul II Code of Canon Law of 1983  . . . 97
Agnieszka Romanko, The Reform of the Financial Information Authority and the Institute for the Works of Religion  . . . 123
Katarzyna Majchrzak, The offence of persistent avoidance of alimony . . . 143

P/33
3 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) Józef Wroceński
Rok wydania
2016
Język publikacji
Polski
ISSN
0551-911X
Nazwa serii
Prawo Kanoniczne
Liczba stron
212
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Powiązane produkty

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: