zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach

20,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści

Seria wydawnicza Biblioteca Italiana redagowana przez zespół badaczy związanych z Katedrą Języka i Kultury Włoch Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obejmuje zeszyty jedno- i wielotematyczne, w tym tomy pokonferencyjne, poświęcone wielorakim zagadnieniom związanym z kulturą Półwyspu Apenińskiego. Adresatami serii są wszyscy zainteresowani językiem, literaturą i historią Włoch, a także polsko-włoskimi kontaktami kulturowymi.

W tomie Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach zebrano polsko- włoskojęzyczne artykuły poświęcone przekładowi literackiemu, pokrewieństwom językowym, zapożyczeniom i praktyce glottodydaktycznej. Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim refleksje na temat polskich tłumaczeń włoskich tekstów dawnych (Aretino, Stampa, Goldoni), współczesnych (Tabucchi, Fallaci) oraz dla dzieci (Baccini). Oprócz nich na tom składają się eseje o problemach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka włoskiego, a także o włoskich zapożyczeniach w wileńskim Słowniku języka polskiego. W kolejnych zeszytach prezentowane będą wyniki badań literaturoznawczych oraz językoznawczych zarówno w ujęciu komparatystycznym, jak i translatologicznym, a także studia poświęcone relacjom łączącym Polskę i Włochy.

La collezione Biblioteca Italiana, nata all’interno dell’Istituto di Lingua e Cultura
Italiana dell’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia, comprende monografie, miscellanee, atti di convegni dedicati a molteplici aspetti inerenti alla cultura della penisola. Si rivolge a chiunque abbia fra i suoi interessi la lingua, la letteratura e la storia dell’Italia, nonché le relazioni culturali italo-polacche.

Nel volume Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach (I sentieri delle parole. Dialoghi italo-polacchi in traduzione) sono stati raccolti interventi in italiano e in polacco dedicati alla traduzione letteraria, alle affinità linguistiche, ai prestiti e alla pratica glottodidattica. Il lettore troverà qui soprattutto riflessioni sulle traduzioni polacche di testi letterari di epoche diverse e per l’infanzia (Aretino, Stampa, Goldoni, Tabucchi, Fallaci, Baccini); inoltre sono stati inseriti alcuni saggi sui problemi e sulle sfide della didattica della lingua italiana e uno studio sui prestiti italiani nel Dizionario della lingua polacca edito a Vilna. Nei volumi successivi verrano presentati i risultati di studi linguistici e letterari  nell’ambito sia della comparatistica, che della traduttologia, nonché riguardanti le relazioni che legano Italia e Polonia.

S/40
40 Przedmioty

Opis

Autor
red. Leonardo Masi, Ewa Nicewicz-Staszowska, Joanna Pietrzak-Thebault, Magdalena Woźniewska-Działak
Rok wydania
2017
Język publikacji
polski/włoski
ISBN
978-83-8090-408-8
Nazwa serii
Biblioteca italiana
Liczba stron
138
Format
A5
Oprawa
miękka ze skrzydełkami

Specyficzne kody