zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

2019(26)2 Saeculum Christianum

22,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

ARTYKUŁY
Przemysław Nowogórski, Starożytne miasta w basenie Morza Śródziemnego w poszukiwaniu
formy idealnej 5
Tadeusz Kołosowski, Post i zapobieganie jego ewentualnym skutkom zdrowotnym w świetle
korespondencji św. Hieronima 18
Jerzy Strzelczyk, Święci władcy Słowian południowych 28
Jolanta M. Marszalska, Rękopiśmienna książka polemiczna w środowisku katedry płockiej
w dobie sporów husyckich 50
Waldemar Graczyk, „De heresibus et extirpacione hereticorum in dioecesi plocensi”.
Czy w połowie XV wieku istniał zorganizowany ruch husycki w mazowieckiej
części diecezji płockiej? 61
Agnieszka Nalewajek, Przedstawiciele szlachty mazowieckiej w składzie dworu
królewskiego za panowania Jana Olbrachta (1492-1501) 71
Patrycja Herod, Spór o regale bartne w ziemi wiskiej w latach 1502-1519 84
Magdalena Makówka, Udział Anglii w wojnie Habsburgów z Francją w latach 1557-1558 103
Valentin Constantinov, Wojna o tron hospodarski w Mołdawii w latach 1615-1616
i jej wpływ na stosunki polsko-osmańskie 113
Jacek Pielas, Działalność publiczna Tęczyńskich w XVII wieku. Kariery Gabriela (zm. 1617),
wojewody lubelskiego, i Andrzeja (zm. 1613), kasztelana bełskiego 126
Marek Smoła, Proboszczowie parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach w okresie staropolskim.
Przyczynek do dziejów duchowieństwa Sądecczyzny 147
Dorota Walczak, Między tradycją a nowoczesnością. Ikony rosyjskie w XIX wieku 162
Paulina Wiśniewska, Losy warszawskiej rzeźby pomnikowej podczas okupacji niemieckiej
1939-1945 170
EDYCJA ŹRÓDEŁ I TŁUMACZENIA
Dariusz Milewski, List Fryderyka Wilhelma do Janusza Radziwiłła w sprawie małżeństwa
z hospodarówną mołdawską 184
Hubert Beczek, Listy Zygmunta III Wazy do księcia Albrechta Fryderyka Hohenzollerna
i nadradców pruskich odnośnie do ślubu rzeczonego monarchy z Konstancją
Habsburg 187
RECENZJE KSIĄŻEK
Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec
Polski w latach 1587-1592, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019,
ss. 366 (rec. Dariusz Milewski) 190
Maria Teresa Brolis, Storie di donne nel Medioevo. Prefazione di Franco Cardini, il Mulino,
Bologna 2016, ss. 170 (rec. Anna Głusiuk) 192
Ewa Janeczek-Jabłońska, Staropolskie kobiety władzy w historiografii polskiej doby
zaborów, Łódź 2019, ss. 365 (rec. Anna Głusiuk) 193
Instrukcja redakcyjna “Saeculum Christianum” 195

S/542
22 Przedmioty

Opis

Rok wydania
2019
Język publikacji
Polski
ISSN
1232-1575
Liczba stron
200
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: