zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

5/2018 Załącznik Kulturoznawczy

30,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

Słowo od Redakcji 7

DOCIEKANIA KULTUROLOGICZNE
Robert Boroch
Wokół ewolucji języka — hipotezy o źródłach mowy ludzkiej i ich wartość naukowa 11

TEMAT NUMERU: PERSWAZJA (NIE)WERBALNA
Ewa Szczęsna
Oblicza sterowania. O perswazji niewerbalnej w sztuce i reklamie 23
Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Ciężkość — lekkość — perswazyjność, czyli co wynika z organizacji estetycznej filmu Dwunastu gniewnych ludzi Sidneya Lumeta 37
Elżbieta Szyngiel
„Upaństwowienie romantyzmu” w kinie II RP. O Panu Tadeuszu w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego 55
Małgorzata Ciunovič
O propagandzie w Polskiej Kronice Filmowej(na podstawie komentarza narracyjnego z lat 1971-1975) 77
Katarzyna Gołos-Dąbrowska
„W waszych rękach teraz los wasz” — elementy perswazji w spektaklu W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego 93
Anna Pięcińska
Niewerbalne elementy perswazji w ikonografii biblijnej sceny spotkania Chrystusa z faryzeuszami i jawnogrzesznicą — na wybranych przykładach ze sztuki włoskiej XVI i XVII wieku 109
Katarzyna Kaczor-Scheitler
Realizacja funkcji perswazyjnej w Palmie panieńskiej benedyktyna Basilia Gradiego w przekładzie jezuity Szymona Wysockiego 125
Ilona Chruściak
Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana w Iliadzie Homera 143

VARIA
Joanna Komorowska
Masters of Truth in the Middle-Earth or the Worlds of Fantasy as Seen through the Lens of Detienne’s Theory 157
Agnieszka Smaga
Transparency as a Functional and Visual Tool. The GUI of the Windows 10 Operating System as an Example 171

INTERPRETACJE
Robert Birkholc
Między biedermeierem a grozą Holocaustu. Filmowa reprezentacja perspektywy nekrofila w Palaczu zwłok Juraja Herza 185
Jacek Kopciński
Upupianie Henryka, czyli Nekrošius inscenizuje Gombrowicza 223

RUBRYKA AUTORSKA: CHRONOMETR (CZ. 4)
Jan Zieliński
Mickiewicza zegarek i pieczęć 241

FOTOESEJ I OKOLICE
Robert Pawlik
Ikonologia cierpienia. Aby Warburg o symbolizacji obrazowej i obrazach wojny 259
Marianna Michałowska
Nie-widoki. Fotograficzne narracje o bólu 287
Arkadiusz Karapuda
Na powierzchni i pod powierzchnią malatury — kryteria przezroczystości obrazu 305

WYWIAD
Laboratorium analizy filmu 321
Z prof. Sewerynem Kuśmierczykiem rozmawia Robert Birkholc

KOMENTARZE. OPINIE. GLOSY
Dorota Dąbrowska
Teatr jako narzędzie interwencji politycznej — o Sprawiedliwości Michała Zadary 335
Agnieszka Wnuk
Ta fascynująca przestrzeń pomiędzy. Notatki na marginesie książki Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska 347

ANEKS
Joanna Biernacik
„Współcześni gladiatorzy”. Próba określenia istoty i kulturowego znaczenia profesjonalnego wrestlingu 353

Z/105
10 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISSN
2392-2338
Nazwa serii
Załącznik Kulturoznawczy
Liczba stron
436
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody