zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

35,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Podtytuł: w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Pełne powodzenie transformacji systemowej po 1989 r. zależało od włączenia Polski w proces integracji europejskiej. Kosztem tej transformacji jest do dziś m.in. poddanie wewnętrznych przemian oddziaływaniu zewnętrznej presji modernizacyjnej wytwarzanej przez Unię Europejską. Następstwami tego są: kruchość kompromisu integracyjnego i zarazem państwotwórczego, zawężenie percepcji procesu integracji do jej wymiaru gospodarczego oraz znaczne przyspieszenie dostosowawcze. W miarę zbliżania się terminu wejścia Polski do UE ów kompromis podlegał pogłębiającej się destrukcji i czynił przestrzeń dyskursu parlamentarnego coraz bardziej dysfunkcjonalną. Przestrzeń tę autor przedstawia w książce jako uskrajnioną polaryzację odmiennych obrazów miejsca i roli Polski w Unii, pomiędzy którymi brak jest mediacji. U podstaw tych obrazów leżą zróżnicowane oceny zapoczątkowanego blisko trzy dekady temu procesu przemian ustrojowych.

Spis treści do pobrania

Spis treści

Wykaz użytych skrótów  7 Wstęp  9 Rozdział 1  Dyskursywny wymiar rzeczywistości politycznej  25 1.1. Rzeczywistość polityczna jako przedmiot badania i poznania naukowego  25 1.2. Możliwości i ograniczenia dyskursywnego ujmowania rzeczywistości politycznej  64 Rozdział 2  Uwarunkowania polskich percepcji i recepcji Europy  99 2.1. W poszukiwaniu racji stanu – kierunki i ograniczenia zewnętrznej kreacji  99 2.2. Źródła wewnątrzpaństwowej prawomocności  128 2.3. Polska droga do Europy politycznej – doświadczenia  162 Rozdział 3  Debaty Sejmu IV kadencji  215 3.1. Informacja rządu w sprawie wyników konferencji międzyrządowej w Brukseli z 17-18 czerwca 2004 r.  215 3.2. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 r.  226 3.3. Informacja rządu na temat przystąpienia Polski do strefy euro  235 3.4. Debata nad poselskimi projektami uchwał w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy  246 3.5. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 r.  264 3.6. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2004 r.  278
Spis rzeczy6
Rozdział 4  Debaty Sejmu V kadencji  287 4.1. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r.  287 4.2. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2005 r.  300 4.3. Informacja rządu na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2006 r.  307 4.4. Debata dotycząca rezolucji Parlamentu Europejskiego z 15 czerwca 2006 r. w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie  316 4.5. Informacja ministra spraw zagranicznych na temat stanowiska Polski w debacie nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy oraz projektem Deklaracji Berlińskiej  326 4.6. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2007 r.  334 4.7. Informacja rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło się 21-23 czerwca 2007 r.  343 Rozdział 5  Debaty Sejmu VI kadencji  357 5.1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony  357 5.2. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2008 r.  369 5.3. Informacja rządu na temat zasadności przystąpienia Polski do strefy euro w 2012 r.  381 5.4. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2009 r.  388 5.5. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2010 r.  403 5.6. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 r.  414 Zakończenie  425 Bibliografia  435 Wykaz tabel  463

M/99
50 Przedmioty

Opis

Autor
Krzysztof Cebul
Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISBN
978-83-8090-411-8
Liczba stron
465
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody