zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

1/2017 Collectanea Theologica

22,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

SPIS TREŚCI NUMERU

Spis treści do pobrania

ARTYKUŁY
Tomasz Twardziłowski, Polecenie panowania nad stworzeniem (Rdz 1,26-28) w ekologicznej hermeneutyce Biblii . 5
Zdzisław Żywica, „Obrzezany” Grek i „prawdziwy” Żyd w świetle Rz 1,18-3,20 . 25
Janusz Wilk, Personalia w Drugim Liście do Tymoteusza 4,9-15 . 49
Aneta Maja Bladyniec-Sośnierz, Pojęcia wyrażające cnotę miłości w Biblii . 75
Leszek Grula, Próba rehabilitacji pojęcia monoteletyzmu w świetle dedukcji wynikających z definicji osoby . 91
BIULETYNY I SPRAWOZDANIA
Biuletyn biblijny (red. Barbara Strzałkowska)
I. Polska bibliografia biblijnej teologii Ducha Świętego za lata 1950-2005  . 115
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (red. Eugeniusz Sakowicz)
I. Ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD (1933-2015) – misjolog i religioznawca. Szkic biografii naukowej . 173
II. Spis dysertacji doktorskich oraz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Władysława Kowalaka SVD na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  . 176
III. Wykaz publikacji ks. prof. dr. hab. Władysława Kowalaka SVD . 184
IV. Teologiczne podstawy misji  . 198
V. Powstanie i rozwój dwumiesięcznika „Misyjne Drogi” w okresie PRL-u w świetle dokumentów . 208
Biuletyn socjologii religii (red. Eugeniusz Sakowicz)
I. Problem „religijnego wymiaru pracy” w projektowaniu badań socjologicznych . 223
II. Aktywa duchowe a rozwój społecznych dążeń równościowych w koncepcjach Roberta W. Fogla . 237
III. Znaczenie Kościołów dla polsko-niemieckiego pojednania. Aspekty socjologiczno-religijne . 248
RECENZJE  . 265

C/16
10 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) Waldemar Chrostowski
Rok wydania
2017
Język publikacji
polski
ISSN
0137-6985
Liczba stron
280
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody