zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Collectanea Theologica 4/2017

22,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

Spis treści

Waldemar  C h r o s t o w s k i, Księga Sofoniasza – orędzie, interpretacja, recepcja. XI Konferencja Naukowa „Interpretacja Pisma Świętego”, UKSW, Warszawa, 16 V 2017 .................... 5

ARTYKUŁY

Waldemar  C h r o s t o w s k i, Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza .......................... 7

Sławomir  S t a s i a k, Obce narody w Księdze Sofoniasza (So 2,4-15)..... 37

Arnold  Z a w a d z k i, Motyw Dnia Pańskiego w Księdze Sofoniasza na tle mesjańskiej radości w So 3,14-17 ........................... 75

Wojciech  W ę g r z y n i a k, Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18......................................... 91

Dariusz K o t e c k i, Aluzje z Księgi Sofoniasza w Nowym Testamencie? .. 107

Marek  P a r c h e m, Księga Sofoniasza w Qumran .................... 125

Anna  K u ś m i r e k,  Wersja aramejska Księgi Sofoniasza .............. 151

Krzysztof   B a r d s k i, Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima ................. 173

BIULETYNY  I  SPRAWOZDANIA

Biuletyn katechetyczny  (red. ks. Rafał  B e d n a r c z y k)

I.  Spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich .............. 191

II.  Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego  KatechetykówUKSW w roku akademickim 2016/2017 ........... 194

III.  Sesja naukowa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego..... 196

IV.  Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej  Katecheza a reforma oświaty,  Warszawa, 24 V 2017  ............ 198

V.  Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej  Religijność cyfrowych tubylców, Warszawa, 25 V 2017 ........... 200

Biuletyn polonijny (red. Eugeniusz  S a k o w i c z) I. 

Kanoniczno-pastoralne wytyczne   dla duszpasterstwa emigracji polskiej......................... 203

II.  Duszpasterstwo Polaków w Federacji Rosyjskiej.   Trudna teraźniejszość...................................... 214

III. Rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie  z zakresu problematyki polonijnej oraz polskiej emigracji  zrealizowane w UKSW w Warszawie do końca roku  akademickiego 2015/2016................................... 225

RECENZJE  .................................................. 241

C/19
13 Przedmioty

Opis

Rok wydania
2017
Język publikacji
Polski
ISSN
0137-6985
Liczba stron
268
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: