zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

2/2016 Studia Theologica Varsaviensia

24,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

OD REDAKCJI ... 11
ARTYKUŁY: Tajemnica miłosierdzia
Ks. Krzysztof Filipowicz, Ks. prof. Jan Decyk jako liturgista ... 17
Ks. Zbigniew Wanat, Troska Benedykta XVI o kapłanów jako szafarzy sakramentu miłosierdzia ... 31
Sebastian Wiśniewski OMI, Kara doczesna w perspektywie Bożego miłosierdzia  . . . 59
Izabella Smentek, Bóg łaskawy. W stronę bardziej personalistycznej charytologii . . . 75
Ks. Grzegorz Bachanek, Tajemnica miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego ... 105
Ewa Smerecka, Transplantacje ex mortuo aktem (nie)miłosierdzia ... 123
Ks. Marek Kluz, Podstawy odpowiedzialności moralnej chrześcijan za misję ewangelizacyjną w świecie  . . . 151
Ks. Marek Filipczuk, „Być człowiekiem sumienia” – sumienie widziane od strony procesu rozwoju ... 173
VARIA
Jarosław A. Sobkowiak MIC, Trust as a Condition of Getting to Know the Truth: The Anthropological Aspect ... 195
Joseph Grzywaczewski, L’opération commune de la Sainte Trinité ad extra d’après Didyme d’Alexandrie ... 209
Krzysztof Niewiadomski OFM Cap, Czy zewnętrzny uczynek dodaje wartość moralną do czynu wewnętrznego? Na podstawie „Sumy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu i osiemnastej „Dysputy kwodlibetalnej” bł. Jana Dunsa Szkota ... 233
RECENZJE I KRONIKA
Recenzje: Paweł W a r c h o ł OFM Conv, Krew i Woda – dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, (ks. Stanisław S u w i ń s k i), Ks. Krzysztof G u z o w s k i, Duch Dialogujący. To Dialogemenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, (ks. Henryk S e w e r y n i a k), Ks. Krzysztof F i l i p o w i c z (red.), „Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi, (ks. Waldemar B a r t o c h a ). . . 257
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW
(ks. Rafał B e d n a r c z y k) . . . 275

S/127
9 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) A. Sobkowiak
Rok wydania
2016
Język publikacji
Polski
ISSN
0585-5594
Nazwa serii
Studia Theologica Varsaviensia
Liczba stron
312
Format
A5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: