zoom_in
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

2/2018 Forum Pedagogiczne

16,00 zł
Brutto
Ilość

 

szyfrowane połączenie SSL

 

tania wysyłka

 

możliwość zwrotu

Spis treści do pobrania

Od redakcji

DZIAŁ TEMATYCZNY: WYZWANIA WCZESNEJ EDUKACJI W XXI WIEKU
Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
Bariery i ograniczenia w refleksyjnym rozwoju nauczycieli wczesnej edukacji
Urszula Szuścik
Twórczość rysunkowa dziecka w kontekście tworzenia przez nie znaku plastycznego i odkrywania znaczenia
Barbara Bilewicz-Kuźnia
Zabawa życiem dziecka – aplikacja teorii Froebla do praktyki przedszkolnej XXI wieku
Aleksandra Szyller
Podręczniki zintegrowane dla edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja autorów a perspektywa uczniowska
Marta Krasuska-Betiuk
Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne
Marzena Dycht
Współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej i szkolnej w obszarze edukacji włączającej dzieci niewidome i słabowidzące
Agnieszka Łaba-Hornecka
Multisensoryczne opowieści jako narzędzie kształtowania zachowań społecznych dzieci z autyzmem w młodszym wieku szkolnym
Izabela Gątarek
System oddziaływań rodzinnych w procesie rozwoju i edukacji dziecka

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Założenia tyflologiczne Róży Czackiej i ich ponadczasowe znaczenie z perspektywy stuletniej działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Monika Maciejewska
Badania ewaluacyjne w edukacji jako źródło wiedzy pedagogicznej
Łukasz Bartosiak
Źródła relacji ojca z dzieckiem w środowisku wiejskim. Komunikat z badań

COLLOQUIA
Elżbieta Kwiatkowska
Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world
Anna Sádovská i Peter Kusý
Pupils’ prosociality and its relations to their meaning of life and teacher’s interaction style
Kornelia Czerwińska, Agnieszka Piskorska
Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom
Jarosław Wiazowski
Sight, touch, hearing – the current options and challenges in access to math content for learners with visual impairments
Marlena Kilian
Individual and social consequences of old age stereotypes

DEBIUTY
Lidia Kurcińska
Heterotopia przedszkola, o „nie-miejscu w miejscu”
Dorota Wróblewska
Działania profilaktyczne skierowane do rodziców jako forma ochrony dzieci przed krzywdzenie na przykładzie oferty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

RECENZJE
Seyda Uysal
Motivation, Engagement, Learner Regulation: A Critical Glance at the Quantitative Paper by Kim et al. [Kim, C., Park, S. W., Cozart, J., & Lee, H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual
high school students in mathematics courses. Educational Technology & Society, 18 (4), 261–272]
Renata Deka
O sytuacji opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie [Pawlas-Czyż S. (2018). Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej
onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 283 s.]
Jolanta Karbowniczek
Sytuacje stresowe uczniów w środowisku szkolnym [Sorokosz I. (2017). Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 209 s.]
Kinga Krawiecka
Orientacja przestrzenna osób z niepełnosprawnością wzrokową – od interdyscyplinarności problemów ku współczesnym rozwiązaniom [Kuczyńska-Kwapisz J., Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 262 s.]
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Książki dla niewidomych dzieci [Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
434 s.]
Magdalena Roszak
Pedagodzy społeczni o kobietach w siłach powietrznych [Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A. (2016). Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa:
Wydawnictwo Difin. 194 s.]
Edyta Wolter
Z badań nad problematyką chrześcijańskiego wychowania młodzieży przez sport [Dziubiński Z. (2017). Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa
Rzeczypospolitej Polskiej, 342 s.]

KRONIKA
Elżbieta Kwiatkowska
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polish Britain: Multilingualism and Diaspora Community” (Cambridge, 9 lutego 2018 roku)
Edyta Zawadzka
Sprawozdanie z posiedzenie Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 13 kwietnia 2018 roku)

F/78
8 Przedmioty

Opis

Autor
(red.) Dariusz Stępkowski
Rok wydania
2018
Język publikacji
Polski
ISSN
2083-6325
Nazwa serii
Forum Pedagogiczne
Liczba stron
320
Format
B5
Oprawa
miękka

Specyficzne kody

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: